γ.ρ.ά.φ.ω
διηγήματα short stories μικροδιηγήματα micro fiction ποιήματα poems κείμενα textsTotal Pageviews

Friday, June 26, 2009

STAINS, artist's book


A 'microscopic' poetry collection presented at ARTSPACE - "A Book for a Lifetime Exhibition", Nicosia, 2008

No comments:

Post a Comment