γ.ρ.ά.φ.ω
διηγήματα short stories μικροδιηγήματα micro fiction ποιήματα poems κείμενα textsTotal Pageviews

Saturday, January 23, 2010

PADDLING - music&text experimentation

www.youtube.com/watch?v=Y3PDs3NxXEY

participation in AVATON Contemporary Music Festival - Ethal Theatre - December 2009

No comments:

Post a Comment