γ.ρ.ά.φ.ω
διηγήματα short stories μικροδιηγήματα micro fiction ποιήματα poems κείμενα textsTotal Pageviews

Saturday, May 8, 2010

Beckett, talking

www.youtube.com/watch?v=u0xwE5QNPd0 

1 comment: