γ.ρ.ά.φ.ω
διηγήματα short stories μικροδιηγήματα micro fiction ποιήματα poems κείμενα textsTotal Pageviews

Tuesday, December 27, 2011

ΜΠΟΥΜ - ένα διήγημα στο kaput.gr

http://www.kaput.gr/gr/11/boom/

No comments:

Post a Comment